Choď na obsah Choď na menu
 


Akademia Policajného zboru je dlhodobym garantom rozvoja policajných vied, prakticky od ich prvej komplexnej prezentácie a ich etablovania.

Preto sa na tejto vysokej škole venuje osobitná pozornosť rozvoju a konceptom súvisiacím s policajnými vedami.

V súčasnosti je dlhodobo a zo strategického hľadiska najväčšia pozornosť venovaná otázke základu policajných vied - policajným činnostiam. Preto je prakticky od roku 2005 v realizácii komplexná vedecko-výskumnán úloha, realizovaná medzinárodným výskumným teamom:

Výskum a vývoj metód policajných činností.

V súčasnosti je v závere rozpracovania prvá úloha venovaná mapovania doterajšieho poznania centrálneho objektu skúmania policajných vied - policajných činností.

Aj napriek veľmi obmedzeným možnostiam a rozsiahlym zmenám vo výskumnom tíme sa realizovala úloha vo svojej koncepčnej čassti. V súčasnosti realizujeme záverečnú fázu inovácie úlohy, ktorou by sme chceli nadviazať na predošlé výsledky, hľadaním riešení v koncepte systému policajných vied. Chceme v tejto časti komplexnej úlohy, bez ktorej nie je možný ďalší postup vo výskume, vytvoriť priestor pre výskumníkov i praktikov, ale najmä pre doktorandov. V priebehu roku 2021sa pripravuje publikovanie novej projektovej časti tejto podúlohy. Hľadáme tiež spolupracovníkov, najmä zahraničných.

Je súčasťou má byť medzinárodná konferencia na túto tému, ktorá by mala byť realizovaná v mesiaci november - predpokladá sa pokračovanie vo virtuálnej forme medzinárodnej konferencie.

 

kriminalistický kongres v septembri 2021 v Bratislave

5. 11. 2021

v dňoch 16 . a 17. septembra 2021 sa konal v Bratislave na Akademii PZ kongres, online :

17th INTERNATIONAL CONGRESS

CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY: SCIENCE, STUDIES, PRACTICE

 

CEPOL conference 2021 VIlnjus

5. 11. 2021

CEPOL European Research and Science Conference had to be cancelled due to the pandemic situation.

 
Celý príspevok | Rubrika: conference konferencia | Komentáre: 0

Police science and policing 2018

27. 11. 2017

 
Celý príspevok | Rubrika: conference konferencia | Komentáre: 0

conference Police science and Criminalistics as basic science for police education

30. 5. 2012

 
Celý príspevok | Rubrika: conference konferencia | Komentáre: 0

príspevok vzor paper standard

3. 10. 2011

 

program 11.-12.2008 november

9. 11. 2008

program Konferencie Policajné vedy a policajné činnosti 2008

program conference Methods in police scjences 2008